InfCareHepatit

InfCareHepatit är ett nationellt kvalitetsregister för vuxna med Hepatit B och Hepatit C. Data samlas in från samtliga Infektionskliniker och en Gastroenterologisk klinik. De uppgifter som samlas in till registret inkluderar ålder, kön vid födsel, födelseland, typ av virus och mängden virus (HCV-RNA respektive HBV-DNA), smittväg, datum för första positiva Hepatit B eller Hepatit C-test, levervärden och resultat av eventuell fibrosbedömning. För de som har behandling registreras också typ av läkemedel och behandlingsresultat.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.infcarehepatit.se/

Syfte

Syftet med registret är att skapa en jämlik vård för människor med Hepatit B och Hepatit C där alla får en så bra vård som möjligt utifrån den kunskap som finns oavsett var i landet man bor. Sekundärt kan uppgifterna i registret även användas för forskning.