Konjunkturstatistik för industrin

Konjunkturstatistik för industrin innehåller uppgifter om industrins produktion, leveranser, order, lager och kapacitetsutnyttjande.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturstatistik för industrin har följande subregister:

Industrins lager

Statistiken skall kvartalsvis belysa utvecklingen av industrins lager med fördelning på lagertyper, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0602

Industrins lager 2015-

Statistiken skall kvartalsvis belysa utvecklingen av industrins lager med fördelning på lagertyper, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0602

Industrins leverans- och orderläge

Statistiken skall månadsvis belysa utvecklingen av leverans- och orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0501

Industrins orderingång och omsättning

Statistiken skall månadsvis belysa utvecklingen av leverans- och orderläget inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Årgångarna 1998-2013 ligger under Industrins leverans- och orderläge

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0501

Industriproduktionsindex

Statistiken skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0402