Oförädlat trädbränsle

Statistiken avser att ge en samlad bild av den totala produktionen, import och export av oförädlade trädbränslen fördelade på bränslekategorier, råvarukategorier och råvarans geografiska ursprung.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Oförädlat trädbränsle har följande subregister:

Oförädlat trädbränsle

Statistiken avser att ge en samlad bild av den totala produktionen, import och export av oförädlade trädbränslen fördelade på bränslekategorier, råvarukategorier och råvarans geografiska ursprung.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0122