Månatlig bränslestatistik

Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta och flytande bränslen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Månatlig bränslestatistik har följande subregister:

Månatlig bränslestatistik

Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta och flytande bränslen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0107