Konst-/kulturutb o vissa andra utb (KKV)

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform och har som syfte att förbereda för högskoleutbildningar inom det konstnärliga området eller utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande. Utöver dessa ingår även andra eftergymnasiala utbildningar som endast får stöd i form av statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konst-/kulturutb o vissa andra utb (KKV) har följande subregister:

Konst-/kulturutb o vissa andra utb

Att beskriva konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar med avseende på studerande, studerande som slutfört utbildning samt utbildningarnas innehåll.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0702