Inrikeshandel

Mäter omsättning inom detaljhandeln samt omsättning och lager inom detalj- och partihandel samt vissa tjänstenäringar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Inrikeshandel har följande subregister:

Lager

Syftet med lagerstatistiken är att redovisa de kvartalsvisa variationerna i handelns lager fördelat på branscher och varugrupp. Även tjänsteföretagens pågående arbete är i denna undersökning att se som lager.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0107

Omsättning inom tjänstesektorn

Inrikes omsättning för tjänstesektorn inkl detaljhandeln. Månatlig och kvartalsundersökning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0101