Partisympatiundersökningen (PSU)

Syftet med PSU är att med ett statistiskt säkert underlag ge information om partisympatiernas (”bästa parti”) fördelning i hela väljarkåren och i mindre delar av den. Både situationen vid ett visst undersökningstillfälle och förändringar från tidigare undersökningar skall belysas. Dessutom skall resultat ”om det vore riksdagsval idag” samt nettoflöden mellan olika partier beräknas.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Partisympatiundersökningen (PSU) har följande subregister:

Partisympatiundersökningen

Syftet med PSU är att med ett statistiskt säkert underlag ge information om partisympatiernas (”bästa parti”) fördelning i hela väljarkåren och i mindre delar av den. Både situationen vid ett visst undersökningstillfälle och förändringar från tidigare undersökningar skall belysas. Dessutom skall resultat ”om det vore riksdagsval idag” samt nettoflöden mellan olika partier beräknas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0201