Omförhandling av elavtal

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur elmarknaden fungerar sett ur hushållens perspektiv.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Omförhandling av elavtal har följande subregister:

Omförhandling av elavtal

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur elmarknaden fungerar sett ur hushållens perspektiv.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0305