Statistik för avrinningsområden

I statistiken för avrinningsområden redovisas statistik för vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Den är i första hand avsedd att användas som bakgrundsmaterial vid bl.a. vattenplanering, vattenvård och vattenundersökningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Statistik för avrinningsområden har följande subregister:

Stat. för avrinningsområden

I statistiken för avrinningsområden redovisas statistik för vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Den är i första hand avsedd att användas som bakgrundsmaterial vid bl.a. vattenplanering, vattenvård och vattenundersökningar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0206