Gymnasieskola: elever

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Registret innehåller uppgifter på individnivå om elever i gymnasieskolan. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram och årskurs.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasieskola: elever har följande subregister:

Elever

Innehåller uppgifter på individnivå om elever i gymnasieskolan. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram och årskurs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0103