Folkhögskolan

Registret innehåller uppgifter om folkhögskolans verksamhet, deltagare, pedagogisk personal och ekonomi.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Folkhögskolan har följande subregister:

Deltagare i sfi

Ett totalregister över alla personer som har läst svenska för invandrare inom Folkhögsskolans regi samt deras utbildningsresultat. Samtliga studievägar och kurser som en person gått redovisas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0601

Deltagarregister

Deltagarregistret innehåller bl.a. uppgifter om kursdeltagares utbildningsbakgrund, studieomfattning, kurs som studeras och uppnådda behörigheter. Uppgifter om deltagare i folkhögskolans används som underlag till Registret över befolkningens utbildning (UREG) samt Registret över befolkningens studiedeltagande.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0510

Pedagogisk personal

Folkhögskolan avser uppgifter om pedagogisk personal. Uppgifterna används som underlag till officiell statistik, i forskningssyfte och för att Folkbildningsrådet ska ha möjligt att följa upp och utvärdera den statsbidragsfinansierade folkbildningsverksamheten i förhållande till statens syfte.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0601