Lönestruktur, regioner (SLR)

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom regioner i termer av nivå, struktur och utveckling.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönestruktur, regioner (SLR) har följande subregister:

Lönestrukturstatistik, regioner

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom regioner i termer av nivå, struktur och utveckling.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0105