Industrins vattenanvändning

Produktionen av industrins vattenanvändningsstatistik sker intermittent. Statistiken skall kunna ge besked om industrins vattenuttag, vattenanvändning och vattenutsläpp fördelade på län och vattendistrikt.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Industrins vattenanvändning har följande subregister:

Industrins vattenanvändning

Produktionen av industrins vattenanvändningsstatistik sker intermittent. Statistiken skall kunna ge besked om industrins vattenuttag, vattenanvändning och vattenutsläpp fördelade på län och vattendistrikt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0903