Geografidatabasen
GDB

Registerhållande organisation

SCB

Webbplats

https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-och-statistik/bestalla-mikrodata/vilka-mikrodata-finns/fastighetsregister-och-mikrodata/geografidatabasen/

Beskrivning

Geografidatabasen (GDB) ett geografiskt register hos SCB som innehåller Sveriges samtliga adresser och fastigheter med tillhörande koordinater samt uppgifter om geografiska indelningar.

Syfte

Syftet med GDB är att samla information om geografiska indelningar med inbördes förhållanden i ett gemensamt register, att få jämförbarhet över tiden samt, inte minst, att möjliggöra framställning av statistik på låga regionala nivåer (såsom DeSO-Demografiska statistikområden och RegSO-Regionala statistikområden).