Nybörjare i Komvux

Belyser motiven/målen med studier i komvux, verksamheten före och efter samt finansieringsformen under studietiden.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Nybörjare i Komvux har följande subregister:

Nybörjare i Komvux

Syftet med undersökningen är att belysa motiv för studierna, verksamhet före och efter studierna samt finansieringsformen under studietiden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0523