Kvalitetsregister ECT

Registerhållande organisation

Region Örebro län

Webbplats

https://ect.registercentrum.se/

Beskrivning

Kvalitetsregister ECT är ett Nationellt Kvalitetsregister för elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). ECT är effektivt vid flera svåra psykiska sjukdomar och används främst vid svår depression. Uppgifterna omfattar diagnoser, symptom, utförd ECT, läkemedel, behandlingsutfall och biverkningar.

Sedan 2018 samlar registret in motsvarande uppgifter vid behandling med rTMS men data avseende rTMS visualiseras inte ännu i RUT.

Syfte

Syftet är att utveckla och säkra vårdens kvalitet vid behandling med ECT och rTMS genom att samla in och analysera patientdata, samt att genom nationell statistik bidra till att tillgången till behandling blir mer likvärdig och att behandlingarna ges till patienter som har god nytta. Registret används också för forskning om behandlingarnas effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.