Lokal demokrati i kommuner och regioner

Syftet med undersökningen är att ta fram statistik över den lokala demokratins utveckling och funktionssätt inom kommuner och regioner. Statistiken ska ge en beskrivning av kommuner och regioner avseende organisation, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, information och service samt medborgarrelationer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lokal demokrati i kommuner och regioner har följande subregister:

Kommuner

Syftet med undersökningen är att ta fram statistik över den lokala demokratins utveckling och funktionssätt inom kommuner och landsting. Statistiken ska ge en beskrivning av kommuner avseende organisation, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, information och service samt medborgarrelationer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0002

Regioner

Syftet med undersökningen är att ta fram statistik över den lokala demokratins utveckling och funktionssätt inom kommuner och regioner. Statistiken ska ge en beskrivning av regionerna avseende organisation, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, information och service samt medborgarrelationer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0002