Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsmiljöundersökningen syftar till att beskriva arbetsförhållandena och arbetsmiljön i svenskt arbetsliv. Undersökningen genomförs som en tilläggsundersökning till AKU.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetsmiljöundersökningen har följande subregister:

Arbetsmiljöundersökningen

Delurval i AKU. Urval av den sysselsatta folkbokförda befolkningen 16-64 år som ingår i AKU:s urval.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0501

Arbetsmiljöundersökningen from 2015

Delurval i AKU. Urval av den sysselsatta folkbokförda befolkningen 16-74 år som ingår i AKU:s urval.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0501