Levnadsförhållanden för barn (Barn-ULF)

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) är en urvalsundersökning som belyser levnadsförhållanden för barn i Sverige. Syftet är att kunna ge en bild av hur barn och ungdomar har det och hur de upplever sin vardag. Barnen svarar på frågor om levnadsförhållanden inom områdena ekonomi, fritid, hjälpa till hemma, hälsa, relationer, skola och trygghet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Levnadsförhållanden för barn (Barn-ULF) har följande subregister:

Barn-ULF 10-18 år

Årsvisa urvalsundersökningar där levnadsförhållanden för barn beskrivs.
Undersökningen är inriktad på att ta fram statistiska uppgifter för barn mellan 10 och 18 år (12-18 år fr.o.m. 2015) som bor minst halva tiden i ett hushåll där en förälder intervjuas i undersökningen om levnadsförhållanden (ULF).

Ett urval av variabler gällande barnens föräldrar är kopierade från ULF och inlagda i separata årsfiler i registret för Barn-ULF. Dessa och Barn-ULF-filer har avidentifieras och istället fått ett unikt löpnr (HHID) för att även fortsättningsvis kunna matchas. För information om variablerna från ULF hänvisas till ULF:s egna dokumentering (i MetaPlus).

I och med att både förälder och barn intervjuas så fås en samlad bild av hushållets levnadsförhållanden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0106

Barn-ULF 12-18 år

Årsvisa urvalsundersökningar där levnadsförhållanden för barn beskrivs.
Undersökningen är inriktad på att ta fram statistiska uppgifter för barn mellan 12-18 år (fr.o.m. 2015) som bor minst halva tiden i ett hushåll där en förälder intervjuas i undersökningen om levnadsförhållanden (ULF).

Ett urval av variabler gällande barnens föräldrar är kopierade från ULF och inlagda i separata årsfiler i registret för Barn-ULF. Dessa och Barn-ULF-filer har avidentifieras och istället fått ett unikt löpnr (HHID) för att även fortsättningsvis kunna matchas. För information om variablerna från ULF hänvisas till ULF:s egna dokumentering (i MetaPlus).

I och med att både förälder och barn intervjuas så fås en samlad bild av hushållets levnadsförhållanden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0106

Barn-ULF 12-18 år, 2023–

Barn-ULF är en urvalsundersökning som beskriver levnadsförhållanden för barn 12–18 år i Sverige. Från och med 2023 genomförs Barn-ULF som en fristående undersökning med eget urval, vilken kommer genomföras vart tredje år. I samband med detta ändras även metod för att samla in uppgifter från barnen, vilket sker via webbenkät (tidigare telefonintervjuer).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0106