Vägtrafikolyckor

Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig, svår eller lindrig personskada. Syftet med undersökningen är att ge en översiktlig bild av trafiksäkerhet och dess utveckling.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Vägtrafikolyckor har följande subregister:

Vägtrafikolyckor

Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig, svår eller lindrig personskada. Syftet med undersökningen är att ge en översiktlig bild av trafiksäkerhet och dess utveckling.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1004