Svenska Ledprotesregistret
SLR

Svenska Ledprotesregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar alla landets enheter som utför höft- och knäprotesoperationer, primäroperation och eventuell omoperation, samt knäosteotomier. Registret innehåller information om diagnos, typ av protes, proteskomponenter, patientdemografi, operationsteknik, förebyggande åtgärder för infektion och trombos samt patientrapporterat utfall pre- och postoperativt.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://slr.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med Ledprotesregistret är att förbättra kvaliteten i svensk sjukvård för patienter som opereras med ledproteskirurgi i knä eller höftled genom systematisk datainsamling, analys och återkoppling samt utgöra en informationskälla med hög kvalitet för forskning.