Gymnasieskola: betyg

Innehåller uppgifter på individnivå om betyg från gymnasieskolan. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram, kurs och betyg i respektive kurs samt slutbetyg för gymnasieutbildningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasieskola: betyg har följande subregister:

Avgångna från Waldorf och IB, 1997-2004

Innehåller uppgifter på individnivå om elever som avgått från gymnasieskolan enligt Waldorf och International Baccalaureate (IB).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Avgångna, sent inkomna uppgifter, 97-02

Innehåller uppgifter på individnivå om avgånga personer från gymnasieskolan men vars uppgifter inkommit efter att statistikinsamlingen avslutats. Uppgifter om själva betygen saknas. Uppgifterna finns mellan 1997 och 2002.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Examens- och studiebevis, T4

Innehåller uppgifter på individnivå om examensbevis för elever som avslutat ett fjärde år på teknikprogrammet i gymnasieskolan. Från och med 2013/2014 ingår även studiebevis. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram, kurs och betyg i respektive kurs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Grundskolebetyg utfärdat i gymnasieskola

Innehåller uppgifter på individnivå om betyg/ämnen och berhörigheter till gymnasiestudier enligt de i gymnasieksolans nyutfärdade grundskolebetyg. Innehåller även information om bakgrund för eleven.

Undersökningen genomfördes läsåren 2011/2012 -- 2013/2014.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Gymnasieintyg

Innehåller uppgifter på individnivå om gymnasieintyg från gymnasieskolan från och med vårterminen 2012.

Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram och uppnådd behörighet för gymnasiestudier.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Gymnasieintyg - kurser

Innehåller uppgifter på individnivå om kurser som ingått i gymnasieintygen från gymnasieskolan från och med vårterminen 2012.

Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram, kurs och betyg i respektive kurs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102

Slutbetyg

Innehåller uppgifter på individnivå om slutbetyg och samlat betygsdokument från gymnasieskolan. Från och med läsåret 2013/2014 ingår även examensbevis och studiebevis.

Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram samt kurs och betyg för de vanligaste kurserna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0102