Statliga anslag till forskning

I Statliga anslag till forskning och utveckling görs en analys av de olika anslagen i budgetpropositionen i syfte att prognostisera omfattningen av medel avsedda för forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten. De källor som huvudsakligen används är Budgetpropositionen och resultaten från SCB:s undersökningar av FoU-verksamhet inom statliga myndigheter respektive universitet och högskolor.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Statliga anslag till forskning har följande subregister:

Statliga anslag till forskning

I Statliga anslag till forskning och utveckling görs en analys av de olika anslagen i budgetpropositionen i syfte att prognostisera omfattningen av medel avsedda för forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten. De källor som huvudsakligen används är Budgetpropositionen och resultaten från SCB:s undersökningar av FoU-verksamhet inom statliga myndigheter respektive universitet och högskolor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0306