Europaparlamentsval, valresultat

Syftet är att för europaparlamentsval sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Europaparlamentsval, valresultat har följande subregister:

Röstberättigade

Syftet är att beskriva den röstberättigade befolkningen i Europarlamentsval. Uppgifterna kommer från Valmyndigheten och SCB:s register över totalbefolkningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0109

Valresultat

Syftet är att för europaparlamentsval sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0109