Grundskola: elever

Undersökningen om elever i grundskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Uppgifter samlas dels in på individnivå och dels på gruppnivå. Uppgiftslämnaren är skolan/skolenheten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: elever har följande subregister:

Individregister

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Insamlingen består av uppgifter på individnivå.

Syftet med insamlingen är att det skall ge information om grundskolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0104