Konjunkturstatistik över vakanser

Innehåller uppgifter om antalet lediga jobb samt antalet vakanser per kvartal för ett urval av arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturstatistik över vakanser har följande subregister:

Privat och offentlig sektor

Konjunkturstatistik över vakanser (KV) innehåller uppgifter om antalet lediga jobb samt antalet vakanser för ett urval av arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0701