Prisindex

Prisindex heter databasen som innehåller merparten av de insamlade prisuppgifterna (mikrodata). För tillfället omfattas produkterna Konsumentprisindex (KPI), Producentprisindex (PPI) och Tjänsteprisindex (TPI).

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Prisindex har följande subregister:

Producentprisindex (PPI)

Prisindex i producent och importled (PPI) avser att mäta den genomsnittliga prisutvecklingen, totalt och för olika varugrupper, i producent- och importledet.

Prisindex i producent och importled omfattar prisindex för hemmamarknad (HMPI), exportmarknad (EXPI) och importmarknad (IMPI) samt producentprisindex (PPI) och prisindex för inhemsk tillgång (ITPI).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=PR0301

Tjänsteprisindex (TPI)

Tjänsteprisindex (TPI) är ett producentprisindex som avser att mäta den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher, då tjänsterna levereras från inhemska producenter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=PR0301