Tätorter

Register över tätorter med uppgifter om landareal och befolkning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Tätorter har följande subregister:

Tätorter

Syftet med undersökningen, avgränsningen av tätorter, är att upprätta ett register, samt digitala gränser, över tätorter, med information om tätorternas namn, folkmängd och landareal.
Tätortsavgränsning har gjorts av SCB sedan 1960 års folkräkning, men redan från 1920-talet finns uppgifter om befolkning i tätort resp. glesbygd. Idag syftar statistiken till att ge en bättre regional redovisning av

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0810