SKaPa
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit

Registerhållande organisation

Region Värmland

Webbplats

http://www.skapareg.se

Beskrivning

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, är ett Nationellt Kvalitetsregister för tandvård i såväl offentlig som i privat regi. Deltagande i registret är frivilligt för kliniker och beslutas av vårdgivaren. Registret innehåller uppgifter om utförd vård och behandling. Informationen överförs till SKaPa med automatik från tandvårdens olika journalsystem.

Syfte

Syftet med SKaPa är att medverka till tandvårdens utveckling och förbättrad munhälsa genom att: Utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva och sjukdomsbehandlande insatser, stödja öppna jämförelser, möjliggöra forskning baserad på kvalitetsregisterdata samt utgöra datakälla för uppföljning av nationella riktlinjer för tandvård.