Transportsektorns energianvändning

Den redovisade statistikens huvudsakliga syfte är att ange bränsleförbrukningen för inrikes sjöfart under kalenderåret 2019. Statistiken används för att följa upp utvecklingen av energianvändningen och dess tillhörande utsläpp inom inrikes sjöfart. Utvecklingen av användningen av förnybara bränslen framgår också av statistiken.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Transportsektorns energianvändning har följande subregister:

Transportsektorns energianvändning

Statistikens huvudsakliga syfte är att ange bränsleförbrukningen för inrikes sjöfart under kalenderåret. Statistiken används för att följa upp utvecklingen av energianvändningen och dess tillhörande utsläpp inom inrikes sjöfart. Utvecklingen av användningen av förnybara bränslen framgår också av statistiken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0118