Räkenskapsutdrag (SRU)

Ett register som innehåller företagens inkomstdeklarationer (INK2 - 4) och bilagor till inkomstdeklarationer (NE, NEA, N1, N1a, N2, N2A, N6, K10, ) för resp kalenderår.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Räkenskapsutdrag (SRU) har följande subregister:

Bilaga K10

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor K10, uppgifter från delägare m.fl. i fåmansföretag Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N1

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N1, näringsverksamhet utan årsbokslut. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N2

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N2, näringsverksamhet med årsbokslut. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N3A

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N3A, Andel i Handelsbolag (fysisk person eller dödsbo). Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N3B

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N3B, Andel i Handelsbolag (juridisk person). Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N4

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N4, Uppskov näringsverksamhet. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga N6

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor N6, Räntefördelning och expantionsfond. Bilaga till blanketterna N1 och N2. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga NE

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor NE, Inkomst av näringsverksamhet, enskilda näringsidkare. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Bilaga NEA

Register från Skatteverket över alla deklarationsbilagor NEA, Inkomst av näringsverksamhet, enskilda näringsidkare. Perioden är i huvudsak kalenderår men kan även vara räkenskapsår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Deklarationsblankett INK2

Register från Skatteverket som innehåller företags inkomstblankett 2 och 4. Perioden är i princip kalenderår men vissa företag redovisar på bokslutssår

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Deklarationsblankett INK3

Register från Skatteverket som innehåller handelsbolags inkomstblankett 3. Perioden är i princip kalenderår men vissa företag redovisar på bokslutssår

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Deklarationsblankett INK4

Register innehållande samtliga av Skatteverket levererade inkomstblankett 4 för Handelsbolag
Perioden är i princip kalenderår men även brutet räkenskapsår förekommer

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115

Deklarationsblanketter INK2+4

Register från Skatteverket som innehåller företags inkomstblankett 2 och 4. Perioden är i princip kalenderår men vissa företag redovisar på bokslutssår

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0115