Levnadsförhållanden (ULF)

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) är en urvalsundersökning som belyser levnadsförhållanden för Sveriges befolkning. Sedan 2008 är den integrerad med den EU-gemensamma undersökningen Statistics on Income and Living Conditions (SILC).

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Levnadsförhållanden (ULF) har följande subregister:

Individer 16+ år (ULF)

Årsvisa urvalsundersökningar där levnadsförhållanden för individer beskrivs. Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16 år och däröver under undersökningsåret, övre åldersgräns saknas alltså dessa år. Urvalet dras från personer som stadigvarande är bosatta i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0101

Individer 16-74 år (ULF)

Årsvisa urvalsundersökningar där levnadsförhållanden för individer beskrivs.
1975-1977 års registerversioner är avidentifierade
Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16-74år under undersökningsåret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0101

ULF-register fr.o.m. 2021

Årsvisa urvalsundersökningar där levnadsförhållanden för individer beskrivs. Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter. Urvalsperson är 16 år och däröver under undersökningsåret, Urvalet dras från personer som är folkbokförda i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0101