Jordbrukets vattenanvändning

Syftet är att ge en bild av bevattningen inom jordbruket

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Jordbrukets vattenanvändning har följande subregister: