Arbetsorsakade besvär

Undersökningen visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU), och mäter beståndet av både nya och äldre arbetsrelaterade besvär under ett år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetsorsakade besvär har följande subregister:

Arbetsorsakade besvär fr.om. 2018

Delurval till AKU. Urvalet avser sysselsatta personer i åldersgruppen 16-74 år som är folkbokförda i Sverige.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0502