Barnregistret

Barnregistret används för att statistiskt belysa barns levnadsförhållanden. I registret knyts syskon och föräldrar till barnen med hjälp av Registret över totalbefolkningen (RTB).

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Barnregistret har följande subregister:

Barn

Registret används för att belysa barn och deras familjesituationer. I registret knyts syskon och föräldrar till barnen. Registret ger en beskrivning av barns levnadsförhållanden.

Från och med 2014 års register har Barnregistret omarbetats. För att överbrygga tidsseriebrott finns därför två versioner avseende 2014.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0102

Barn, uppföljning

Registret används för att belysa barnen och deras familjesituationer. I registret knyts syskon och föräldrar till barnen.

Registervarianten används för att mäta om det har skett några förändringar i barnens situation 12 till 15 månader senare än ursprungsmätningen.

Från och med 2014 års register har Barnregistret omarbetats.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0102

Familjer

Registret används för att belysa barnen och deras familjesituationer. I registret knyts syskon och föräldrar till barnen.

Från och med 2014 års register har Barnregistret omarbetats. För att överbrygga tidsseriebrott finns därför två versioner avseende 2014.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0102