Septumplastikregistret
SQRS

Septumplastikregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för andningsförbättrande septumkirurgi, som utförs med eller utan konkakirurgi, men inte i kombination med annan näs/bihålekirurgi eller rhinoplastik. Registret innehåller information om preoperativa symtom, kön, ålder, preoperativa utredningar, samsjuklighet, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://sep.registercentrum.se/

Syfte

Septumplastikregistrets syfte är att öka effekten av operationen, stärka patientsäkerheten genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka sjukvårdens effektivitet. Därtill utgör registret en grund för forskning.