Industrins energianvändning

Innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom industrin.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Industrins energianvändning har följande subregister: