CPUP
Cerebral pares uppföljningprogram

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://cpup.se/

Beskrivning

CPUP är ett livslångt uppföljningsprogram och Nationellt Kvalitetsregister för personer med cerebral pares (CP). Registret innehåller uppgifter om funktion (som rörelseförmåga, kommunikationsförmåga, ät- och sväljförmåga, kognition) behandling (som operationer, fysioterapi, arbetsterapi, ortosbehandling) och röntgenresultat.

Syfte

Syftet med CPUP är att genom standardiserad uppföljning förhindra uppkomst av höftluxation och andra sekundära komplikationer hos personer med CP. Dessutom syftar registret till att följa prevalensen, jämföra och utvärdera vård och behandling i olika delar av landet, samt att utgöra underlag för forskning.