Svenska Artrosregistret

Svenska Artrosregistret är ett Nationellt kvalitetsregister som omfattar patienter med artros som har erbjuds grundbehandling inom primärvården. Registret innehåller information om patientdemografi, mest besvärande led (höft, knä eller hand), tidigare utredningar och behandlingar för artros och följsamhet till grundbehandling. Registret följer även patientrapporterade utfall 3 månader och 1 år efter genomgången behandling, så som smärta, fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla, hälsorelaterad livskvalité samt patientnöjdhet. Från start 2008 fram till januari 2023 hette registret BOA-registret (Bättre omhändertagande av patienter med artros).

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://boa.registercentrum.se/

Syfte

Svenska Artrosregistret utvärderar grund- och tilläggsbehandling vid artros, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Syftet är att skapa förutsättningar för en rättvis, jämlik och optimal vård för alla patienter med artros i höft, knä och hand. Därtill utgör registret en grund för forskning.