Byggnadsprisindex (BPI)

Statistiken ska ge underlag för att belysa priser och prisutveckling för nyproduktion av bostäder.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Byggnadsprisindex (BPI) har följande subregister: