Högutbildades arbetsmarknad

Syftet med undersökningen: att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för personer med universitets- eller högskoleutbildning, i vilken utsträckning de arbetar och i vilken mån arbetet överensstämmer med utbildningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Högutbildades arbetsmarknad har följande subregister:

Högutbildades arbetsmarknad

Syftet med undersökningen: att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för personer med universitets- eller högskoleutbildning, i vilken utsträckning de arbetar och i vilken mån arbetet överensstämmer med utbildningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0540