Konjunkturlöner regioner (KLR)

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom regioner månatligen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturlöner regioner (KLR) har följande subregister: