Labour Cost Survey

Syftet med Labour Cost Survey är att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur. Nivån mäts som arbetskraftskostnad per faktiskt arbetad timme. Strukturen analyseras med utgångspunkt från arbetskraftskostnaden per anställd. Undersökningen genomförs vart fjärde år från och med 2000.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Labour Cost Survey har följande subregister:

Labour Cost Survey

Syftet med Labour Cost Survey är att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur. Nivån mäts som arbetskraftskostnad per faktiskt arbetad timme. Strukturen analyseras med utgångspunkt från arbetskraftskostnaden per anställd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0117