Fritidshem: elever

Uppgiftslämnaren är skola. Insamlingen gällande barn består delvis av uppgifter på individnivå delvis av gruppuppgifter. I gruppundersökningen finns uppgifter om antal inskrivna barn per ålder och fritidshem. Individuppgifterna innehåller personnummer och avdelning. Syftet med uppföljningssystemet är att det skall ge en samlad bild av fritidshemmens verksamhet och vara underlag för uppföljning o

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fritidshem: elever har följande subregister:

Grundskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Registren består av uppgifter på individnivå med personnummer och avdelning.

Syftet med undersökningen är att det ska ge information om fritidshemmens verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0124

Grundsärskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Registren består av uppgifter på individnivå med personnummer och avdelning.

Syftet med undersökningen är att det ska ge information om fritidshemmens verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0137

Specialskola

Uppgiftslämnaren är skola/skolenhet. Registren består av uppgifter på individnivå med personnummer och avdelning.

Syftet med undersökningen är att det ska ge information om fritidshemmens verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0122