Nationellt Lungcancerregister
NLCR

Nationellt Lungcancertregister är ett Nationellt Kvalitetsregister för lungcancer som innehåller information om bakomliggande patientkaraktäristika, diagnostiska metoder, tumörspecifika parametrar, ledtider och behandlingsmetoder såsom kirurgi, strålbehandling och onkologisk medicinsk behandling. Till registret finns en forskningsdatabas kopplad, LCBaSe, där registerdata mellan 2002-2022 är kopplat till flera olika register (RTB, STATIV, LISA, Flergenerationsregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och MIDAS).

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med registret är att öka kunskapen om lungcancer i Sverige och peka på eventuella svagheter och regionala skillnader vad gäller utredning, behandling, uppföljning och överlevnad. Data ska också stödja forskning och ge möjlighet att jämföra utfall av olika behandlingsmetoder internationellt, nationellt och regionalt ner på sjukhusnivå. Därtill utgör registret en grund för forskning.