Nätanslutna solcellsanläggningar (SolEl)

Syftet med undersökningen är att redovisa installerad effekt och antal solcellsanläggningar som finns påkopplade på det Svenska elnätet. 

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Nätanslutna solcellsanläggningar (SolEl) har följande subregister:

Nätanslutna solcellsanläggningar

Undersökningens syfte är att redovisa installerad effekt och antal solcellsanläggningar som finns påkopplade på det svenska elnätet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0123