Förskola

Insamlingen av uppgifter om barn, personal och verksamheter i förskola är en totalundersökning. Populationerna omfattar barn, personal och verksamheter i all förskoleverksamhet som bedrivs i kommunal och enskild regi. Från och med 2014 lämnas uppgifter på individnivå för barn och personal.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Förskola har följande subregister:

Barn - individ

Insamlingen av uppgifter om barn i förskola är en totalundersökning med huvudmän som uppgiftslämnare. Populationen är barn inskrivna i förskola.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0130

Personal - individ

Insamlingen av uppgifter om personal i förskola är en totalundersökning med huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola som uppgiftslämnare. Populationen är personal som arbetar med barn i förskola.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0130