RUT Meta­data­katalog

I katalogen får du en snabb överblick av vad som finns i de olika registren. Du kan göra enklare filtreringar och jämföra datainsamlingsperioder på registernivå. I katalogen kan du hitta register som är anslutna till RUT eller på väg att ansluta sig till RUT.

RUT Meta­data­verktyg

I verktyget beskrivs de anslutna registrens innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt. Du kan göra avancerade sökningar och jämföra olika variabler utifrån flera perspektiv. För att använda verktyget behöver du logga in.

Så fungerar RUT

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick av vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. I RUT beskrivs registrens innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt. Det gör att du kan göra avancerade sökningar och jämföra olika variabler utifrån flera perspektiv. RUT innehåller bland annat information om registervariablernas betydelse och värdemängd och du som forskare kan därför utvärdera om variablerna kan användas för att besvara den angivna forskningsfrågan.

  • Skapa konto

    Ansök om konto hos Vetenskapsrådet för att använda RUT. Tjänsten är kostnadsfri, men din e-postadress ska vara kopplad till en forskningsutförare eller en registerhållande myndighet eller organisation.

  • Sök och analysera

    Genom att söka i och analysera innehållet i RUT kan du bedöma vilken data som skulle kunna användas för att besvara en specifik forskningsfråga och därefter kontakta den registerhållande myndigheten eller organisationen.

  • Tydligare beställning av variabler

    RUT gör det enkelt att identifiera och utvärdera register och registervariabler och kan därmed bidra till att skapa ett mer precist underlag när du ska begära ut data från en registerhållande myndighet eller organisation.